Uygulama ve Destek > Blok Duvar

Duvar Örgüsüne Başlamadan Önce

Naylon paketler içindeki malzemeler örgü işleminden en az bir gün önce açılmalı ve havalandırılmalıdır. Duvar örgüsüne başlamadan önce malzeme incelenmeli, ıslanmış bloklar varsa yüzey kuruluğu elde edilinceye kadar bekletilmelidir.

İnce Gazbeton Tutkalının Hazırlanması

Tutkalın hazırlanması oldukça kolaydır. Temiz bir kap içerisine önce 1 ölçek su koyulur, daha sonra 3 ölçek toz halinde tutkal ilave edilir. Oluşan karışım Gazbeton Karıştırma Ucu kullanılarak, içinde hava kabarcığı kalmayıncaya dek karıştırılır. İyi bir tutkal elde edebilmek için düşük devirli bir el matkabına takılmış karıştırma ucunun kullanılması uygundur. Birkaç dakika içinde hazır olan tutkal yaklaşık 4-5 saat süre içinde kullanılmalıdır. Tutkal ihtiyaç oranında hazırlanmalı, sık sık karıştırılmalıdır. Kuruyan tutkal su ilave edilerek kullanılmamalıdır.

Karıştırma ucu
Blokların Kesilmesi

Gazbeton bloklar bir gazbeton testeresi vasıtasıyla istenilen ölçülerde rahatlıkla kesilebilir. Düzgün bir kesim için öncelikle istenilen boyut ölçüsü şerit metre ile blok üzerinde işaretlenir. Sonra, işaretlenen noktaya gazbeton gönyesi yerleştirilerek, bloğun en az iki yüzü gönye kenarı boyunca kalemle çizilir. Son olarak, çizilen iki çizgi hattı takip edilerek, gazbeton testeresiyle blok dikkatlice kesilir.

Gazbeton Testeresi / Gönye
Duvar Örgüsünün Genel Kuralları
  • Tutkalla örülen duvarlarda; yatay ve düşey derzlere sürülen tutkal, yüzeyleri tamamen kapatacak şekilde uygulanmalıdır.
  • Harçla örülen duvarlarda; blok yüzeyleri fırça ile hafif su atılarak nemlendirildikten sonra harç uygulanmalıdır.
  • Blokların binme mesafeleri 10 cm’den az olamaz.
  • Uygun bindirme mesafesi blok uzunluğunun yarısı kadar olmalıdır.
  • Küçük parçalar duvarda yan yana kullanılmamalıdır.
  • Bloklar dik yönde örülmemelidir.
Duvar Örgüsünde İlk Sıra

Duvar ile duvar zemini (döşeme) arasında mutlak surette YAPI HARCI kullanılmalıdır.

  • Yapı Harcı Karışımı: Hacimsel olarak; 1 ölçü Çimento – 1 ölçü Toz Kireç – 6 ölçü İnce Kum
  • İlk sıranın, yan ve üst yüzeylerin terazisinde olması sağlanmalıdır.
  • Altında yalıtım membranı kullanılan duvarlar, kolonlara çeliklerle ankre edilmelidir.
Tutkalın Sürülmesi

Duvar örgü tutkalından daha iyi verim almak için blok yüzeyindeki toz ve parçacıkların temizlenmesi gereklidir. Tutkal, blok kalınlığına uygun Gazbeton Malası ile yatay ve düşey yüzeyleri tamamen kapatacak şekilde sürülmelidir.

Gazbeton Malası
Blokların Düzeltilmesi

Duvar yüzeyinin düzgün olması için, yatay ve düşey derzlerin düzgünlüğü lastik çekiç kullanılarak sağlanabilir. Özellikle ilk sıranın çok düzgün olması gereklidir.

Lastik Çekiç
Duvarlarda Tesisat Kanalları Açılması

STT Türk Gazbeton bloklarıyla örülen duvarlarda, gazbetonun kolay işlenebilme özelliği nedeniyle; tesisat kanalı ve buat yuvası açma, oyma, delme ve kesme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Bu işlemlerde kullanılan Gazbeton El Aletleri ergonomik tasarımlarıyla kullanım kolaylığı sağlarken, işlevsel özellikleriyle de yapım sürecini hızlandırır.

Kanal Açıcı / Buat Açıcı