Ürün > El Aletleri

Testere

Testereler  Gazbeton ürünlerinin gereken hassasiyette ve kolayca kesilebilmesi için uygundur. Elmas ve çelik uçlu olarak üretilmektedir.

Gönye

Gönyeler, gazbeton blokların doğru şekilde kesilmesi için geliştirilmiş el aletleridir.

Rende

Gazbeton blokların, örmeden kaynaklanan seviye farklılıklarının düzeltilmesi amacıyla kullanılır. Duvarda ilk sıra örülüp kuruduktan sonra üst sıralara devam etmeden rende ile düzeltme yapılmalıdır.

Karıştırma Uçları

Karıştırma uçları, STT Türk Gazbeton tutkalının topaklanmadan kolayca karıştırılması içindir. Düşük devirli bir matkap ucuna takılarak kullanılmalıdır.

Tutkal Malaları

Malalar, gazbeton duvarları örerken, tek seferde ve yeterli miktarda tutkal sürülebilmesi için özel olarak üretilir. Diş şekli ve boyutu, blok üzerine uygun miktarda tutkal bırakılması için özel olarak tasarlanmıştır. Duvar kalınlığına uygun olarak çeşitli genişlikte tutkal malaları mevcuttur.

Kanal Açıcı

Gazbeton ile örülen duvarlarda, elektrik ve mekanik tesisata ait boruların yerleştirilebilmesi için gereken kanalların kolayca açılmasını sağlar. Kanallar, kolayca ve duvara hasar vermeden hazırlanabilir.

Buat Açıcı

Elektrik buatlarının, duvar üzerinde kolayca ve hasar vermeden açılmasını sağlar. Matkapla birlikte kullanılmalıdır.

Lastik Tokmak

Gazbeton blokların yerine yerleştirilmesi, hizalanması ve tutkalla bütünleşmenin sağlanması amaçlarıyla kullanılır. Özel şekle ve gramaja sahiptir.