Ürün > Üretim Süreci

Üretim Süreci

STT Türk Gazbeton duvar ve yapı malzemeleri üretiminde kullanılan hammaddeler; kuvarsit, çimento, kireç ve alçıtaşıdır. İnce toz kıvamında öğütülen bu malzemelere su ve gözenek oluşturucu alüminyum ilave edilerek elde edilen karışım kalıp arabalarına dökülür.

Donatılı Gazbeton Ürünleri

Donatılı gazbeton ürünlerin üretiminde, kullanım amacına uygun özel tasarımlarla hazırlanmış demir tellerden örülmüş kafesler oluşturulur. Bu kafeslerin yüzeyleri, korozyona karşı korunabilmeleri için antikorozif pas önleyici su bazlı boya ile kaplanır.

Döküm İşlemi

Bu haliyle kafesler kalıp arabalarına yerleştirilir, donatı içermeyen blok ürünlerde olduğu gibi tam otomasyonla döküm işlemine alınır. Döküm sonrasında karışım, sıcaklığı sürekli kontrol altında tutulan bekleme tünelinde bekletilerek genleşmesi sağlanır. Gözenekli yapısının oluşması genleşme sürecinde meydana gelir. Bekleme tünelinde geçen 3-4 saatlik süre içinde kalıplardaki karışım, sertleşerek kesime uygun kek kıvamına ulaşır.

Kesim İşlemi

Kesim işlemi uygun boyutlarda milimetrik duyarlılıkta bilgisayar destekli sistemde gerçekleştirilir. Kesim işleminin ardından kek kıvamındaki malzemeye istenen fiziksel ve mekanik özellikleri kazandırmak için otoklavlarda basınç altında kürleme işlemi uygulanır. Otoklavdan çıkan gazbeton ürünü üzerinde gerekli kalite kontrolleri yapılarak kullanıma hazır halde piyasaya sunulur.