Uygulama ve Destek > Duvar Paneli

Duvar ile Betonarme Eleman Birleşimleri

Panel montajında gerekli olan araçlar ve gereçler: Vinç, panel indirme aparatı, panel montaj aparatı, bağlantı elemanları, gazbeton testeresi, gazbeton rendesi ve genel inşaat aletleridir. Panel montajına başlamadan önce panellerin montaj yerine yakın, düzgün bir zemine indirilmesine dikkat edilmelidir. Panel montajına başlamadan önce montaj planı incelenmelidir. Planda belirtilen panellerin, yine bu planda belirtilen ilgili akslara yakın gelecek şekilde indirilmesi ve vincin uygun şekilde konumlandırılması, hızlı ve kolay montaj için önemlidir.

İlk Panelin Montajı

Başarılı bir montaj için panellerin oturacağı montaj zeminleri tüm binada kontrol edilmeli ve düzgünlüğü sağlanmalıdır. Kolonlara kot verilmesi, yatay panel birleşimlerinde oluşan derzlerin tüm bina cephesi boyunca sürekliliğini ve netliğini garanti altına alacaktır.

Montaj Elemanlarının Kullanımı

İlk panelin üzerine yerleştirilecek diğer panellerin düzgün ve kolay bir şekilde monte edilebilmesi için ilk panelin montajının doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir. İlk panel montaj zeminine indirildikten sonra mastar ve su terazisi ile tesviye kontrolleri yapılmalıdır. Eğer montaj zemini düzleştirilmemişse, harç ile zemin tesviye edilmelidir. İlk panelin su ve nem etkilerinden korunabilmesi için oturduğu zeminin önceden düşünülerek yükseltilmesi veya zemine yalıtım yapılması gerekebilir.

Ankraj Rayı / Çekiç Başlı Çekme Kancası / Köşeli Çivi

Panel Derzine Yalıtım Uygulaması

Gazbeton panellerinin birleşim hatları boyunca su yalıtım mastikleri kullanılır. Bu mastiklerin yüksek esneme özelliğine sahip, ultraviyole ışınlarına ve dış hava koşullarına karşı dayanımlı olmasına özen gösterilmelidir.

Diğer Panellerin Montajı

İlk panel yatay derzi boyunca su yalıtım mastiği uygulandıktan sonra diğer panelin montajına geçilebilir. Bu panelin ve sonraki panellerin montajında da ilk panelin montajında kullandığımız montaj elemanları kullanılır.

Destek Bağlantıları

Panel uzunluğunun 6.00 metreden küçük veya eşit, kalınlığın 20 santimetreden küçük veya eşit olması halinde, diğer paneller desteklemeye ihtiyaç duyulmadan 6,00 metre yüksekliğe kadar montajlanabilir. 6,00 metreden fazla yüksekliklerde özel bağlantı elemanları ve uygulama detayları gerekir. Eğer panel kalınlığı 20 santimetreden büyük ise duvar yüksekliği 12.00 metreye kadar çıkarılabilir.