Kurumsal > Vizyon Misyon

MİSYONUMUZ

STT YATIRIM YAPI SAN.VE TİC.AŞ olarak tüm faaliyetlerimizde doğal çevreye ve topluma olan sorumluluğumuzu ön plana koyarak tüm kaynakları verimli kullanmayı, kaliteli üretim yapmayı, müşteri memnuniyeti sağlamayı, çalışanlarımızın motivasyonunu ve eğitimini arttırmayı, tedarikçilerimizi ve yetkili satıcılarımızı iş ortağımız olarak görmeyi ve toplam kalite yönetim anlayışına uygun olarak çalışmayı taahhüt ederiz. Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşterilerimizin taleplerini ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak önceliğimizdir.

VİZYONUMUZ
Güçlü bir iletişim kurarak, müşterilerimizle aramızda bir bağ yaratarak müşteri sadakati sağlamak, ulusal ve uluslararası pazarda rekabet gücümüzü, karlılığımızı arttırmak;
Sürekli gelişen, verimliliğini arttıran, sektörün öncülüğünü yapan, güvenilir ve saygın bir kuruluş olmanın yanında en çok tercih edilen lider marka olmaktır.

                                         Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

STT TÜRK GAZBETON markasıyla tüm faaliyetlerinde; Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini benimseyerek, sürdürülebilir küresel müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.
Bu amaç doğrultusunda;
 • Tüm faaliyetlerimizde önce iş güvenliği bilinciyle çalışmayı,
 • Enerji verimliliği, enerji tüketimi ve kullanımı için gereken kaynakları stratejik bakış açısı ile sağlamayı,
 • Üretim, bakım onarım, tedarik ve tasarım süreçlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmayı
 • Müşteri memnuniyetini sürekli yükseltmeyi,
 • Makine ve teçhizatların seçimi, idame ve yenilemesinde güvenli makinalar, güvenli çalışma ortamı, sağlıklı çalışan ve güvenli hareket prensipleriyle, risk analizi faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,
 • Risk ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi ve enerji performansını sürekli geliştirmeyi,
 • Kalite, İSG, Enerji, Çevre performansını etkileyen makine, teçhizat ve hizmet alımlarında sistemin performansının sürekli iyileşmesini sağlamak için performansı yüksek ürün ve hizmetleri tercih etmeyi,
 • Çevre ve toplum sağlığını dikkate almayı ve daima çevre dostu üretim yapmayı
 • Atıkları azaltıcı önlemler alarak, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşümü önceliklendirmeyi
 • Faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun olarak sürdürmeyi
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 Yönetim Sistemleri ve TS EN 771-4, TS EN 998-2, TS EN 12602, TS EN 845-2, TS 13888, TS 13729 gibi başlıca standartlara Uygunluk Değerlendirmesini etkili olarak uygulamayı,
 • Tüm paydaşlarımız ile uyumlu bir takım çalışması yapmayı ve kurumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi,
Taahhüt ederiz.
STT Yatırım Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş bünyesindeki çalışanları ve tüm paydaşları ile yukarıdaki ilkelere uymak için; iş birliği içinde ve sorumluluk bilinciyle çalışır.      
                                                                                                         Mahmut Tansu TUĞLU                                                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı