Deprem Güvenliği

Yoğunluğu düşük, masif duvar malzemesi olan gazbeton, hafifliği ve sağlamlığı ile binalardaki yükleri azaltarak deprem güvenliği sağlar. Kagir duvar malzemeleri içerisinde en hafif olan gazbetonun, binaya etkiyen deprem taban kesme kuvveti ve momenti diğer duvar malzemelerine oranda daha azdır. Bu durum, binaya gelen deprem yüklerini azaltır.

Son dönemlerde özellikle kentsel dönüşüm projeleri büyük önem taşıyor. Türkiye’deki yapı stokunun büyük bir bölümü deprem açısından riskli yapılar olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönemde deprem açısından riskli olarak değerlendirilen konutların kentsel dönüşümünde; yalıtımlı, hafif, sağlam, yangın emniyetli, deprem güvenliğinin ön planda olduğu yapılar önem kazanacak. Tüm bu özellikleri bir arada taşıyan STT Türk Gazbeton ürünleri, güvenli yaşam için ideal yapı malzemesidir.

Kısacası, yapıların proje aşamasından itibaren gazbeton, betonarme ve temel yapım maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlar.